Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย 1-66ตอนจบ

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย 1-66ตอนจบ

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย 1 - 66 ตอนจบ Legend of ...
ดูหนังออนไลน์ Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย 1-66ตอนจบ
แนะนำดูหนังผ่านบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อรับให้รับชมได้

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย 1 – 66 ตอนจบ

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา เป็นเรื่องที่เล่าถึงนักโบราณคดีสาวที่ไปขุดสุสานโบราณแห่งหนึ่ง แต่แล้วกลับถูกกลบฝังในสุสาน วิญญาณย้อนหวนคืนไปยังร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งในยุคอดีตกาล ย้อนเวลามาสู่ดินแดนอู่โจว (ห้าแคว้น) ที่ผู้เข้มแข็งเป็นเจ้า ผู้อ่อนแอเป็นโจรหญิงสาวที่ต้องกรุยย่ำเป็นหมื่นลี้ ช่วงชิงความเป็นใหญ่ในห้าแคว้น ตามหนทางสู่ตำหนักเทพ หนทางเดียวเพื่อหวนคืนห้วงเวลาเดิม แต่สตรีอันโดดเดี่ยวเช่นนางจะไปถึงได้หรือ ความรักที่พานพบตลอดเส้นทางของนาง ดุจกองเพลิงเพียงกองเดียวบนยอดเขาเขียวขจีอันโดดเดี่ยวเดียวดายเมื่อความรักและความเด็ดเดี่ยวโคจรมาพบกันในทางแคบ ผู้ใดจะเป็นผู้ชนะ ณ ปลายภูผาธาราหมื่นลี้ จุดสูงสุดแห่งใต้หล้า นางจะพบพานสิ่งที่ตามหาหรือไม่

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 1
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 2
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 3

Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 4
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 5
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 6
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 7
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 8
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 9
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 10
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 11
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 12
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 13
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 14
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 15
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 16
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 17
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 18
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 19
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 20
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 21
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 22
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 23
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 24
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 25
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 26
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 27
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 28
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 29
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 30
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 31
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 32
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 33
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 34
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 35
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 36
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 37
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 38
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 39
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 40
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 41
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 42
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 43
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 44
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 45
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 46
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 47
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 48
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 49
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 50
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 51
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 52
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 53
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 54
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 55
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 56
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 57
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 58
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 59
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 60
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 61
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 62
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 63
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 64
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 65
Legend of Fuyao ตำนานฝูเหยา ซับไทย ตอนที่ 66 ตอนจบ