Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 1 – 20 จบ

Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 1 – 20 จบ

Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 1 - 20 จบ Lady ...
ดูหนังออนไลน์ Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 1 – 20 จบ
แนะนำดูหนังผ่านบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อรับให้รับชมได้

Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 1 – 20 จบ

Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน Cho Ching (Myolie Wu) และแม่ของเธอ Bai Yuet (Gigi Wong) เป็นแพทย์มานานหลายปีแล้ว ในการเดินทางครั้งหนึ่ง Cho Ching ได้พบกับ Gai Chun (Ron Ng) ผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคผิวหนังและ Chin Tun (He Law) เพื่อนสนิทของเขา
ตกหลุมรัก Chin Tun ตั้งแต่แรกเห็น Cho Ching มุ่งมั่นที่จะให้ Chin Tun คืนความรู้สึกของเธอและแต่งงานกับเขา อย่างไรก็ตาม Cho Ching พบกับอุปสรรคมากมายในขณะที่เธอติดตาม Chin Tun
อย่างไรก็ตามน้องสาวของ Chin Tun คือ Chin Sheung (Alice Chan) พยายามก่อวินาศกรรมความสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อเธอพบว่า Cho Ching เป็นลูกสาวของ Bai Yuet ศัตรูของเธอ

Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 1
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 2
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 3
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 4
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 5
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 6
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 7
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 8
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 9
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 10
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 11
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 12
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 13
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 14
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 15
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 16
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 17
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 18
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 19
Lady Sour (2014) อลวนสะใภ้จอมป่วน พากย์ไทย ตอน 20 End